Object structure

Title:

Badanie zmian parametrów eksploatacyjnych wybranych lamp do użytku domowego

Title execution:

Study of changes of operational parameters selected lamps for household use

Creator:

Zabłocka, Julita ; Zalesińska, Małgorzata ; Górczewska, Małgorzata

Subject and Keywords:

lampy do użytku domowego ; eksploatacyjny spadek strumienia świetlnego lamp LED ; trwałość źródeł światła ; pomiary fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne lamp

Abstract:

W laboratorium Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej przeprowadzono badania eksploatacyjne wybranych bezkierunkowych lamp do użytku domowego, będących zamiennikami żarówek tradycyjnych 60W. W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów początkowych parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych, ich ocena zgodnie z wymaganiami odpowiednich rozporządzeń Unii Europejskiej i norm przedmiotowych oraz eksploatacyjne zmiany strumienia świetlnego w zakresie do 3000 godzin świecenia świetlówek kompaktowych i lamp LED oraz do 600 godzin pracy źródeł żarowych. ; In the laboratory of the Institute of Electrical Engineering and Electronics of the Poznań University of Technology carried out performance tests of selected non– directional household lamps, which are replacements for traditional 60W incandescent lamps. The article presents the results of measurements of the initial photometric, colorimetric and electrical parameters, its evaluation in accordance with the requirements of the relevant regulations of the European Union and standards and operational changes in the luminous flux in the range of up to 3,000 hours for light compact fluorescent lamps and LED lamps and up to 600 hours for incadescent lamps.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0015

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 165-175

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf