Object structure

Title:

Znaczenie wpływu odległości między przewodami na pole magnetyczne trójfazowego jednobiegunowego ekranowanego płaskiego toru wielkoprądowego

Title execution:

The importance of an impact of the distance between conductors on the magnetic field of a three-phase, singe-pole, shielded, flat high current busduct

Creator:

Kusiak, Dariusz

Subject and Keywords:

pole magnetyczne ; przewód rurowy ; ekran rurowy ; tor wielkoprądowy

Abstract:

W pracy pokazano jak na całkowite pole magnetyczne trójfazowego jednobiegunowego płaskiego ekranowanego toru wielkoprądowego ma wpływ przesunięcie przewodów. Przedstawiono wzory opisujące pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym z uwzględnieniem pola magnetycznego oddziaływania zwrotnego indukowanych prądów wirowych. Uwzględniono przy tym, że pole magnetyczne jest wirującym polem eliptycznym. Opisu tego dokonano wzorami dla względnych wartości pola i parametrów uwzględniających częstotliwość, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodów. ; The paper presents how the total magnetic field of the three-phase, single-pole, shielded, flat high-current busduct is affected by the shift of conductors. The formulas describing the magnetic field in the external area, including the magnetic field of the reverse effect of induced eddy currents, were demonstrated. At the same time, it was also taken into account that the magnetic field is a rotating elliptical field. This phenomenon has been described with the formulas relevant to the relative values of the field and the parameters allowing the frequency, conductivity, and the cross-section dimensions of conductors.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.93.0010

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 121-130

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf