Object structure

Title:

Ocena parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych wybranych zamienników żarówek tradycyjnych 100 W

Title execution:

Evaluation of photometric, colorimetric and electrical parameters of selected replacement incandescent lamps 100 W

Creator:

Szwedek, Stanisław ; Zalesińska, Małgorzata ; Górczewska, Małgorzata

Subject and Keywords:

lampy do użytku domowego ; parametry źródeł światła ; pomiary fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne lamp

Abstract:

W laboratorium Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej wykonano badania początkowych parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych wybranych bezkierunkowych lamp do użytku domowego. Według deklaracji producenta, źródła te stanowią zamienniki tradycyjnych żarówek 100W. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych pomiarów oraz ich ocenę zgodnie z wymaganiami odpowiednich rozporządzeń Unii Europejskiej oraz norm przedmiotowych. Przeanalizowano możliwość zastosowania żarówek halogenowych, świetlówek kompaktowych oraz lamp LED, jako bezpośrednich zamienników żarówek tradycyjnych w wybranych zastosowaniach oświetleniowych. ; In the laboratory of the Institute of Electrical Engineering and Electronics of the Poznań University of Technology carried out the initial study of photometric, colorimetric and electrical parameters selected non–directional household lamps. According to the manufacturer's declaration, these sources are the replacements of traditional incandescent 100W. The article presents the results of measurements and their evaluation in accordance with the requirements of the relevant European Union regulations and standards in question. It was analyzed the possibility of the use of halogen lamps, compact fluorescent lamps and LED lamps as direct replacements for incandescent lamps in selected lighting applications.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0014

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 153-164

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf