Object structure

Title:

Analiza wpływu wybranych uszkodzeń na pracę napędu z silnikiem PMSM i przekształtnikiem matrycowym

Title execution:

Analysis of influence of selected faults on matrix converter–fed PMSM drive

Creator:

Majchrzak, Dariusz

Subject and Keywords:

PMSM ; przekształtnik matrycowy ; napęd elektryczny ; uszkodzenia

Abstract:

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu napędowego z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych, zasilanym z bezpośredniego przekształtnika matrycowego. Zbadane zostały uszkodzenia polegające na częściowej lub całkowitej przerwie dwukierunkowego klucza energoelektronicznego, a także przerwie dwóch kluczy w tej samej lub różnych fazach. Analizie poddano wpływ uszkodzeń na przebiegi prądów wejściowych i wyjściowych przekształtnika oraz prędkości obrotowej silnika. Badania przeprowadzono w programie Matlab/Simulink z użyciem biblioteki SimPowerSystems. ; The paper presents simulation research results of matrix converter–fed permanent magnet synchronous motor drive. Partial or total open–circuit fault of the bidirectional power switch and total open–circuit fault of two switches in the same or different phase have been investigated. Input and output current waveforms of the converter and angular velocity of the motor have been analyzed. Tests have been performed in Matlab/Simulink using SimPowerSystems library.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.91.0031

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 343-354

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf