Object structure

Title:

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych oraz architektury OPENCL w spektralnej i falkowej analizie prądu silnika LSPMSM

Title execution:

Application of artificial neural networks and OpenCL in spectral and wavelet analysis of phase current of LSPMSM machine

Creator:

Pietrowski, Wojciech ; Wiśniewski, Grzegorz D. ; Górny, Konrad

Subject and Keywords:

analiza widmowa ; analiza falkowa ; silnik LSPMSM ; OpenCL ; obliczenia równoległe ; sztuczne sieci neuronowe ; algorytm wstecznej propagacji błędu

Abstract:

W artykule przedstawiono autorskie algorytmy obliczeń równoległych które zostały zastosowane w oprogramowaniu do diagnostyki silnika LSPMSM. Oprogramowanie umożliwia spektralną i falkową analizę prądu maszyny a także posiada wbudowane mechanizmy sztucznych sieci neuronowych (SSN) które to mogą służyć jako element decyzyjny systemu diagnostycznego. Ponadto przybliżono tematykę związaną ze strukturą zastosowanej sieci neuronowej, algorytmami nauczania sztucznych sieci neuronowych oraz standardem OpenCL. ; The paper presents algorithms of parallel computing which have been used in program for diagnosis of LSPMSM machine. The software allows to spectral and wavelet analysis of phase current of LSPMSM motor. Moreover, the program has a built-in artificial neural network which is a decisive element of the diagnostic system. In addition, the article brought closer to issues related to the structure and learning algorithms of artificial neural networks and OpenCL.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.91.0028

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 311-321

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf