Object

Planned object

Title: Recenzja szczegółowa 5 artykułów: „Koncepcja badania pilotażowego służącego weryfikacji modelu dojrzałości w obszarze publicznego zarządzania kryzysowego”; „Analiza porównawcza wyników finansowych osiąganych przez przedsiębiorstwa działające według różnych archetypów modelu biznesowego”; „Banking financing of corporate business: worldexperience and Ukrainian realities”; „Contextual effects on routine persistence: the case of social subsystem”; „Kształtowanie kultury organizacyjnej wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria: Organizacja i Zarządzanie

Creator:

Buszko, Andrzej

Object type:

recenzja

Publication date:

2018.07.03

NumberOfPages:

10

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Buszko, Andrzej

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information