Object structure

Title:

Stanowisko laboratoryjne do badania układów zapłonowych sterowanych komputerowo

Title execution:

Position of laboratory for testing car ignition systems computer controlled

Creator:

Bałchanowski, Tomasz ; Jajczyk, Jarosław

Subject and Keywords:

zapłon iskrowy ; układ zapłonowy ; sterowanie komputerowe ; sterowanie pracą silnika

Abstract:

W pracy omówiono rolę stanowiska laboratoryjnego w procesie edukacyjnym. Skupiono się na projekcie i konstrukcji stanowiska do badań laboratoryjnych układu zapłonowego sterowanego komputerowo. W zbudowanym stanowisku użyto zaawansowany elektroniczny układu sterowania zapłonem pozwalający na poznanie funkcjonalnych zależności pomiędzy jego elementami składowymi. Zbudowane stanowisko testowe pozwala uzyskać i zweryfikować wiedzę na temat badanego systemu w sposób praktyczny i pomaga w ugruntowaniu wiedzy teoretycznej. ; This lecture presents the role of the testing stands in education process. It's mainly focused on design and construction of test bench equipped with computer controlled ignition system. Usage of modern electronic ignition system allows to know the functional connections between its components without unnecessary complications, while retaining topicality of technology solutions. Test benches allows to get the knowledge of the practical side of implemented system in a practical and helps in solidifying theoretical knowledge.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0005

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 61-72

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf