Object structure

Title:

Własności użytkowe akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Title execution:

Functional properties of lead–acid batteries

Creator:

Bednarek, Karol ; Bugała, Artur

Subject and Keywords:

akumulatory kwasowo-ołowiowe ; zasobniki energii ; własności użytkowe akumulatorów

Abstract:

W pracy zajęto się parametrami użytkowymi zasobników energii elektrycznej, jakimi są akumulatory elektrochemiczne. Skupiono się na akumulatorach kwasowoołowiowych. Opisano najbardziej charakterystyczne eksploatacyjnie parametry akumulatorów oraz ich zależności od różnych czynników. Zamieszczono uwagi eksploatacyjne związane z użytkowaniem oraz obsługą analizowanych zasobników. Przedstawiono różne metody ładowania akumulatorów adekwatne do sposobów ich użytkowania i przechowywania. Zamieszczono także charakterystyki funkcjonalne akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Artykuł ma charakter techniczno-dydaktyczny. ; The paper presents the functional parameters of the electric energy storage devices, which are electrochemical batteries. The authors focused on lead–acid batteries. The most characteristic operationally parameters were described and their dependence on various factors. The operating notes related to maintenance and usage of the analyzed batteries are presented. Different charging methods adequate to the usage and storage standards are analyzed. Functional characteristics of the lead–acid batteries are presented. Article has a technical and didactic nature.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0004

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 47-60

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf