Object structure

Title:

Dynamika wymiany oleju mineralnego na ester syntetyczny w izolacji celulozowej transformatora

Title execution:

The dynamics of exchange of mineral oil to synthetic ester in cellulose insulation of transformer

Creator:

Fatyga, Przemysław

Subject and Keywords:

odpowiedź dielektryczna ; olej mineralny ; ester syntetyczny

Abstract:

Wymiana całości oleju mineralnego na ester syntetyczny w transformatorze jest technicznie niewykonalna, gdyż w kadzi transformatora zawsze pozostanie pewna ilość oleju mineralnego. W tej sytuacji ocena stopnia zawilgocenia izolacji stałej transformatora z użyciem metody FDS jest obciążona pewnym błędem. Błąd ten można skorygować ale wyznaczane współczynniki poprawkowe będą miały zastosowanie dopiero po osiągnięciu w transformatorze stanu równowagi, co wymaga pewnego czasu. Artykuł prezentuje wstępne wyniki badań oszacowania czasu przesycenia izolacji celulozowej mieszaniną nowej cieczy i pozostałości oleju mineralnego. ; Replacing the whole mineral oil with synthetic ester in the transformer is technically impossible, because in the tank of the transformer will always remain a small amount of mineral oil. In this situation, the determination of the moisture degree in transformer solid insulation using the FDS method is performed with systematic error. The error can be corrected but determined coefficient factors will can be applied only after reaching equilibrium state in a transformer, that requires some time. The article presents the preliminary results of the research, whose purpose is estimation the time required for saturation of cellulose insulation with mixture consist of a new liquid and residual mineral oil.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0029

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 325-332

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf