Object structure

Title:

Energetycznie optymalny rozkład zmodulowanych sygnałów prądu w złożonej liniowej sieci elektrycznej

Title execution:

Energy optimal distribution of current modulated signals in a complex linear electrical network

Creator:

Siwczyński Maciej ; Drwal, Andrzej ; Żaba, Sławomir

Subject and Keywords:

zasada minimum strat energetycznych ; sterowanie optymalne i suboptymalne ; sygnały okresowe i zmodulowane ; rozszczepienie modulacyjne operatora różniczkowania

Abstract:

W złożonej sieci RLC oprócz rozpływu prądów wynikającego ze zwykłych praw Kirchhoffa, można otrzymać też inne rozkłady prądów wynikające z założonych kryteriów optymalizacyjnych. W publikacji [5] rozpatrzono rozkład, który spełnia warunek minimum strat energii wewnątrz sieci, nazywając go rozkładem energetycznie optymalnym. Rozkład optymalny nie jest osiągalny samoistnie, ale aby go wywołać potrzebne jest sterowanie wektorem źródeł napięciowych, prądowo zależnych wprowadzonego do zbioru oczek złożonej sieci typu RLC. Niniejsze opracowanie jest rozszerzeniem pracy [5] na przypadek, gdy sygnały wejściowe sieci elektrycznej są okresowe, zmodulowane. Przedstawiono kluczowy aspekt, dla opisanego w artykule rodzaju modulacji, tzw. rozszczepienia modulacyjnego operatora różniczkowania, uwzględniający poprawkę (zaburzenie) modulacyjną. Uzasadniając wprowadzenie czasowo zależnej poprawki modulacyjnej posłużono się wyprowadzeniem częstotliwościowym Wprowadzenie ww rozszczepienia do operatorów sterowania optymalizującego, pozwala uzyskać poprawki modulacyjne, które umożliwiają wyznaczenie optymalnego rozkładu prądów w sieci, gdy zewnętrzny wektor zasilający jest okresowy, zmodulowany. ; In a complex RLC network, apart from the currents flows arising from the normal laws of Kirchhoff, other distributions of current, resulting from certain optimization criteria may also be received. The article [5] examined the distribution that meets the condition of the minimum energy losses within the network, called the energy-optimal distribution. The optimal distribution is not reachable itself, but in order to trigger it off, it is necessary to introduce the control system in the current-dependent voltage sources vector, entered into a mesh set of a complex RLC network. This study is an extension of the article [5] for the case when the electrical input signals are periodic, modulated. It presented a crucial aspect of the type of modulation described in the article, so-called modulating fission of differentiation operator which takes into account the modulation amendment.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0024

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 265-276

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf