Object structure

Title:

Analiza wpływu długości linii elektroenergetycznej SN na pochodzące od prądów odkształconych jednostkowe straty mocy czynnej

Title execution:

Analysis the impact of length the medium power transmission line on the unitary active power losses derived from distorted currents

Creator:

Plikunas, Ewelina

Subject and Keywords:

straty mocy czynnej ; wyższe harmoniczne ; linie średniego napięcia

Abstract:

W referacie podjęto dyskusję nad wpływem budowy linii elektroenergetycznej SN na jednostkowe straty mocy czynnej w liniach SN, wywołane przepływem prądów odkształconych, pochodzących od odbiorców wiejskich. Analizie poddano linię SN zasilającą stację transformatorową SN/nn, do której przyłączony jest odbiorca wpływający na jakość energii elektrycznej, wprowadzający do sieci prądy elektryczne wyższych harmonicznych. Modelowany w programie symulacyjnym fragment rozpatrywanego systemu elektroenergetycznego, analizowany w dziedzinie częstotliwości, wykorzystano do numerycznego obliczenia strat mocy czynnej w linii SN o różnej długości, lecz stałych parametrach skupionych. ; In the paper was discussed the impact of the construction of a medium voltage power line on unit active power losses in the medium voltage power lines, caused by the flow of distorted currents coming from rural customers. Analysed the medium voltage power line supply transformer station MV/LV, connected with receiver affects the quality of the electricity, introducing to network higher harmonics currents. Modelled in the simulation fragment of the power system, analysed in the frequency domain was used to calculate active power losses in line MV of different length but permanent concentrated parameters.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0023

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 255-263

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf