Object structure

Title:

Symulacja trójwymiarowego natężenia pola elektrycznego linii elektroenergetycznej

Title execution:

Simulation of 3-D electric field intensity generated by overhead power lines

Creator:

Król, Krzysztof

Subject and Keywords:

natężenie pola elektrycznego ; napowietrzna linia elektroenergetyczna ; zwis ; krzywa łańcuchowa ; metoda ładunków symulacyjnych

Abstract:

W artykule zaprezentowano metodę obliczania natężenia pola elektrycznego pod linią napowietrzną z uwzględnieniem zmienności rozkładu ładunku wzdłuż przewodu oraz zwisów przewodów. Zwis przewodów opisano za pomocą krzywej łańcuchowej. Proponowane obliczenia opierają się na metodzie ładunków symulacyjnych (CSM) oraz metodzie odbić zwierciadlanych. ; The paper presents a method to calculate the electric field strength under an overhead power line, taking into account the variability of the charge distribution along the conductor and wire sag, which is described by the catenary curve. The proposed calculations are based on the Charge Simulation Method and the Image Method.Słowa kluczowe

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0022

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 245-254

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf