Object structure

Title:

Stanowisko do badań referencyjnych w zakresie detekcji, identyfikacji i lokalizacji wyładowań niezupełnych

Title execution:

Test site for reference tests in the scope of detection, identification and location of partial discharges

Creator:

Szymczak, Cyprian ; Polak, Filip ; Sikorski, Wojciech ; Siodła, Krzysztof

Subject and Keywords:

wyładowania niezupełne ; diagnostyka transformatorów ; anteny VHF/UHF

Abstract:

Artykuł podejmuje aktualną tematykę detekcji, lokalizacji i identyfikacji wyładowań niezupełnych (wnz) w urządzeniach elektroenergetycznych z użyciem metod wykorzystujących sygnały elektromagnetyczne w zakresie UHF (ang. Ultra High Frequency -ultra wysokie częstotliwości). Przedstawiony został proces projektowania i budowy stanowiska badawczego, umożliwiającego przeprowadzanie badań z wykorzystaniem metod detekcji, identyfikacji i lokalizacji wyładowań niezupełnych. Głównym elementem jest symulator wnz w postaci przenośnego generatora iskry elektrycznej, wykorzystywanego dalej jako referencyjne źródło sygnału elektromagnetycznego. W pracy oprócz opisu stanowiska badawczego oraz procesu jego projektowania i budowy zostały przedstawione wyniki badań rejestracji sygnału fali elektromagnetycznej generowanej przez źródło referencyjne. ; This paper discuss the actual subject of detection, location and identification of partial discharge (PD) in electrical equipment using methods that use electromagnetic signals in the Ultra High Frequency (UHF) band. Design steps and construction process of research site to maintain tests using methods of detection, identification and location of PD were described. The main element is the PD simulator in the form of a portable electric spark generator, which is used as a reference source of electromagnetic signals. In further part of this paper analysis results of EM signal, generated with mentioned portable spark generator, both in time and frequency domain, were presented.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0021

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 235-244

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf