Object structure

Title:

Dobór przekroju przewodów obciążonych prądem zawierającym wyższe harmoniczne

Title execution:

Choosing cross section of the cable for currents consisting higher harmonics

Creator:

Książkiewicz, Andrzej ; Racław, Marcin

Subject and Keywords:

wyższe harmoniczne ; dobór przekroju przewodów ; przekształcenie Fouriera

Abstract:

W wyniku przekształcenia funkcji poprzez transformatę Fouriera uzyskuje się widmo prążkowe analizowanego sygnału z podziałem na poszczególne harmoniczne. Korzystając z metody składowych symetrycznych można wykazać, że poszczególne harmoniczne odpowiadają składowym zgodnym, przeciwnym i zerowym. Występowanie składowych odpowiadających składowym zerowym jest najbardziej niebezpieczne, ponieważ harmoniczne te sumują się w przewodzie neutralnym instalacji elektrycznej. W artykule przedstawiono sposób doboru przewodów z uwzględnieniem wyższych harmonicznych, wyniki pomiarów prądu pobieranego przez zasilacz komputerowy, a także zaprezentowano działanie arkusza kalkulacyjnego, pozwalającego na dobór przekroju przewodów w zależności od parametrów zasilanego obwodu. ; The result of Fourier transform is a line spectrum of analyzed signal. By using method of symmetrical components it is possible to show that specified harmonics can be presented as positive, negative and zero components. The occurrence of harmonics which refers to zero components is the most dangerous, because they sum in the neutral wire and cause its additional heating. The article presents a method of choosing cross section of the cable, which conducts currents consisting higher harmonics, presents the result of measurements of current in computer power supply and also possibilities of the spreadsheet program that lets select the cross-section of the neutral wire, depending on parameters of supplied appliance.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0020

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 223-234

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf