Object structure

Title:

System do rejestracji danych pomiarowych z elektrowni wiatrowej

Title execution:

System of Data Acquisition of Parameters of Wind Turbine

Creator:

Gallus, Piotr ; Schudy, Marcin ; Wotzka, Daria ; Kozioł, Michał

Subject and Keywords:

turbina wiatrowa ; parametry pracy ; pomiar wielkości elektrycznych

Abstract:

W artykule zaprezentowano schemat i elementy systemu do pomiaru i rejestracji parametrów elektrycznych związanych z pracą elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu przy jednoczesnej akwizycji warunków pogodowych. System został zaimplementowany i uruchomiony dla elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin pracujących w systemie off–grid. Głównym zadaniem systemu jest ciągłe monitorowanie pracy elektrowni wiatrowej, w celu analizy wielkości produkcji energii elektrycznej pod kątem występujących zmian warunków atmosferycznych. Podstawowe parametry meteorologiczne rejestrowane są za pomocą stacji pogodowej. Parametry elektryczne rejestrowane są za pomocą analogowych modułów, których zadaniem jest ciągły pomiar wartości napięcia i prądu. Zarejestrowane sygnały są przetwarzane z wykorzystaniem algorytmów przetwarzania zaimplementowanych w środowisku Matlab. ; The article presents the scheme and elements of the system for measuring and recording electrical parameters associated with the operation of a wind turbine with a vertical axis rotation. The implemented system was applied for measurements of a wind power plant consisting of two turbines operating in an off–grid system. The main task of the system is continuous monitoring of the electrical parameters in order to investigated the impact of weather changes on the energy produced by the turbines. Basic meteorological parameters are recorded by a weather station. The electrical parameters are recorded using analog modules, for to constantly measure the voltage and current values. The recorded signals are processed using the algorithms implemented in the Matlab environment.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.89.0039

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 415-423

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf