Object structure

Title:

Rozruch elektrowni jądrowej na przykładzie symulatora C-PWR

Creator:

Sierchuła, Jakub

Subject and Keywords:

energetyka jądrowa ; reaktor wodny ciśnieniowy ; symulator bloku jądrowego ; rozruch reaktora

Abstract:

Elektrownia jądrowa z reaktorem wodnym ciśnieniowym (PWR) składa się z dwóch części: jądrowej oraz konwencjonalnej. Część konwencjonalna jest typowa dla wszystkich elektrowni cieplnych, przy czym od węglowych, różni się głównie niższymi parametrami czynnika roboczego. Istotną różnicę stanowi natomiast obieg jądrowy, którego głównym elementem jest reaktor jądrowy. W reaktorze wytwarzane jest ciepło, transportowane następnie do wytwornicy pary. Szereg procesów związanych z wytwarzaniem, transportem i przetwarzaniem energii cieplnej umożliwia finalnie produkcję energii elektrycznej. W pracy został przedstawiony przebieg rozruchu elektrowni jądrowej z reaktorem wodnym ciśnieniowym (PWR), obejmujący początkową pracę pomp oraz stabilizatora ciśnienia w celu zwiększenia temperatury i ciśnienia czynnika roboczego w obiegu pierwotnym oraz stopniowe zwiększanie reaktywności w rdzeniu do uzyskania parametrów znamionowych reaktora. Wszystkie wyżej wymienione procesy zostały zasymulowane w programie C-PWR oraz poddane dogłębnej analizie. ; The nuclear power plant with pressurized water reactor (PWR) consists two parts: the nuclear and conventional. The conventional part is typical for all thermal power stations, but is characterized by lower parameters of working medium. The main difference is the primary circuit with nuclear reactor. In the reactor heat is generated and then transported to the steam generator. A number of processes associated with the production, transport and processing of thermal energy allows finally the production of electricity. The paper presents start-up process of nuclear power plant with pressurized water reactor (PWR), which includes an initial operation of the pumps and pressurizer in order to increase the temperature and pressure of the working medium in the primary circuit and the gradual reactivity increase in reactor core. All of above mentioned processes were simulated in the C-PWR and thoroughly analysed.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0018

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 203-212

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf