Object structure

Title:

Algorytm sterowania rozproszonymi mocami wytwórczymi dla elektrowni solarnych

Title execution:

Control Algorithm of Solar Power Plant with Spread System of PV Panels

Creator:

Krystkowiak, Michał ; Świderski, Mariusz

Subject and Keywords:

ogniwa PV ; elektrownia solarna ; algorytm sterowania ; rozproszona elektrownia solarna

Abstract:

W artykule zaprezentowano koncepcję algorytmu sterującego rozproszoną elektrownią słoneczną bazującą na zespole niewielkich przetwornic DC/DC pracujących jako wspólny system. Polega on na zbieraniu danych z układu, przy zapewnieniu dopasowania mocy wytwórczej do odbiornika i jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu niezawodności dla całej struktury. Ponadto opracowany algorytm powinien charakteryzować się dużą dynamiką, przy spełnieniu wszelkich zasad związanych z projektowaniem przekształtników dla systemów solarnych. ; The article presents the concepts of control algorithm distributed solar power plant based on small power DC/DC converters working as a common system as seen from the terminals of the receiver. The work algorithm will involve the collection of data from the system, while ensuring fit generation capacity to the receiver and at the same time maintaining a high level of reliability for the entire structure. Additionally the elaboratem algorithm will be characterized as the greatest dynamics of the system, while maintain in gall the rulet relating to the design of inverters for solar systems.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.89.0033

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 357-366

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf