Object structure

Title:

Analiza teoretyczna ciśnienia akustycznego propagowanego przez strukturę modelu fizycznego kondensatora elektroenergetycznego

Title execution:

Theoretical analysis of acoustic pressure propagate by structure of power capacitor physical model

Creator:

Błachowicz Andrzej ; Kurtasz, Paweł

Subject and Keywords:

kondensator ; wyładowania niezupełne ; metoda elementów skończonych

Abstract:

W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej wykonanej przy użyciu symulacji komputerowych opierających się na metodzie elementów skończonych. Analizy dotyczą propagacji fali akustycznej emitowanej ze źródła punktowego przez strukturę fizyczną kondensatora elektroenergetycznego. W obszarze badań było wyznaczenie drogi propagacji fali akustycznej w postaci ciśnienia akustycznego w danych punktach modelu, emitowanego z punktowego źródła fali akustycznej o zadanych właściwościach. Przeprowadzono analizy zmian ciśnienia akustycznego w strukturze obiektu symulowanego jak również w jego okolicy. Na podstawie uzyskanych rezultatów uzyskano analityczny, akustyczny model przestrzenny kondensatora elektroenergetycznego. ; The article presents the results of theoretical analysis performed using computer simulations based on the finite element method. Analysis concern the propagation of acoustic waves emitted from a point source by the physical structure of the power capacitor. In the area of research was to determine the propagation path of the acoustic wave in the form of acoustic pressure at specific points of the model, emitted from a point source of acoustic waves with specified properties. Analyses of changes of sound pressure in the structure of the object simulated as well as in its surroundings. Based on the results obtained established analytical, acoustic spatial model of power capacitor.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0015

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 171-183

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf