Object structure

Title:

Badania symulacyjne zjawisk występujących podczas zwarć doziemnych oporowych w sieci SN

Title execution:

High resistance earth fault phenomena simulation in MV grid

Creator:

Olejnik, Bartosz

Subject and Keywords:

EMTP/ATP ; zwarcie doziemne ; rezystancja przejścia ; sieć SN

Abstract:

W artykule przedstawione zostały wyniki badań symulacyjnych prowadzonych w środowisku ATP/EMTP. Analizy dotyczą zjawisk, które występują podczas zwarć doziemnych oporowych w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia. Skupiono się przede wszystkim na problemie związanym z wpływem rezystancji przejścia w miejscu zwarcia na wartość składowej zerowej prądu w wybranym miejscu napowietrznej linii SN. Oceniono także wartości składowej zerowej napięcia w sieci podczas tego typu zwarć. Analizie poddany został również proces odbudowy napięcia w sieci po ponownym załączeniu linii. Analizy przedstawione w artykule są powiązane z problemem możliwości zastosowania nowych kryteriów zabezpieczeniowych w sygnalizatorach przepływu prądu zwarciowego. ; The article presents the results of simulation studies conducted in an ATP / EMTP. The analyzes relate to the phenomena that occur during high resistance earth fault in MV grid. The focus is primarily on the problem associated with the impact of the transition resistance at the fault location on the value of the zero sequence current in the selected place of medium voltage line. Also evaluated the value of the zero sequence voltage network from this type of faults. The analysis has been subjected to the process of rebuilding the network voltage after line re-switch. The analyzes presented in this article are related to the problem of the possibility of applying the new criteria for earth fault passage indicators.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0010

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 113-123

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf