Object structure

Title:

Doziemne zwarcia przerywane w sieci średniego napięcia

Title execution:

Intermittent earth faults in MV grid

Creator:

Olejnik, Bartosz

Subject and Keywords:

EMTP/ATP ; zwarcie doziemne ; zwarcie przerywane ; sieć SN

Abstract:

Artykuł porusza problemy związane ze zwarciami doziemnymi w sieci SN o charakterze przerywanym. Analizowane są sytuacje, w których punkt neutralny sieci uziemiony jest przez rezystor lub przez dławik gaszący z układem AWSCz. Badania dotyczą przede wszystkim przebiegów prądów i napięć w wybranych liniach sieci, wartości i przebiegu w czasie składowych symetrycznych tych wielkości oraz parametrów charakterystycznych dla zwarć doziemnych. Wyznaczana jest także średnia wartość wybranych wielkości do oceny możliwości detekcji zwarć przez współcześnie eksploatowane zabezpieczenia. Oceniona została możliwość zastosowania kryteriów admitancyjnych w detekcji zwarć przerywanych, zwłaszcza w odniesieniu do sygnalizatorów przepływu prądu zwarcia doziemnego. ; The article focuses on problems related to earth faults in the MV network of an intermittent character. There are situations in which the neutral point of the network is grounded through a resistor or coil with Active Current Forcing Automation (AWSCz) analysed. The study relate primarily to current and voltage waveforms on selected lines in network, values and time course of symmetrical components of these values and parameters characteristic of the earth fault. In the simulation the average value of the selected signals is calculated. This is to assessing the possibility to detect earth faults by modem IED. It was evaluated for the possibility of applying the admittance criteria to detect intermittent earth faults in particular with regard to the earth fault passage indicators.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0009

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 101-112

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf