Object structure

Title:

Wpływ technologicznych odchyleń parametrów filtrów harmonicznych na stany przejściowe w sieciach przemysłowych

Title execution:

Impact of filter circuit manufacturing tolerances on industrial supply system transients

Creator:

Warecki Jurij ; Gajdzica Michał

Subject and Keywords:

bateria kondensatorów ; dławik filtrujący ; filtr wyższych harmonicznych ; strojenie projektowe i dokładne ; kompensator statyczny SVC ; proces przejściowy ; komutacje łączeniowe

Abstract:

Praktyka eksploatacji układów kompensacyjno-filtrujących w różnych topologiach i systemach zasilana pokazała, że strojenie filtrów powinno odbywać się dla częstotliwości nieco niższej, niż wielokrotność częstotliwości podstawowej. W pracy, w oparciu o model zrealizowany w pakiecie Matlab/Simulink zbadano wpływu technologicznych odchyleń parametrów elementów filtru na występujące stany przejściowe. Poprzez zmianę strojenia jednostki filtrującej, utożsamianą ze zmianą tolerancji indukcyjności dławika oraz pojemności baterii kondensatorów filtru, porównano wartości udarów prądowych i przepięć generowanych na elementach układu filtrującego podczas komutacji łączeniowych. ; The practice of operating multiple, single-tuned FC units in different power supply systems has shown that harmonic filters tuning should be carried out for lower frequencies than multiple of network frequency. To examination of the filter components parameters tolerances impact on switching transients Matlab/Simulink software was chosen. The influence of the filter tuning on switching transients behavior under arc furnace unit and harmonic filters energizing was analyzed. The paper focuses on the comparison of the switching transients due to different tolerances of air-core reactor inductances and capacitor bank capacitances in single and multiple harmonic filters configurations.Słowa kluczowe

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0008

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 89-100

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf