Object structure

Title:

Odtwarzanie zmienności napięcia w sieciach elektroenergetycznych z zastosowaniem wskaźników wahań napięcia

Title execution:

Regeneration of power grids' voltage variation with voltage fluctuation indices

Creator:

Michalski, Mateusz

Subject and Keywords:

jakość energii elektrycznej ; wahania napięcia ; wskaźnik Pst

Abstract:

W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwością odtwarzania zmienności napięcia w sieci elektroenergetycznej na podstawie zarejestrowanych wartości wskaźników zmienności. Jest to zagadnienie złożone ponieważ zmiany napięcia występujące w rzeczywistych sieciach mają charakter losowy. Zaproponowano trzy algorytmy odtwarzania i zweryfikowano jakość ich działania za pomocą otrzymywanych wartości wskaźnika krótkookresowego migotania światła. Opis algorytmów i analizę wyników poprzedza wprowadzenie, przybliżające wybrane wskaźniki zmienności napięcia. ; The paper presents result of preliminary research on possibility to recreate a variation of voltage in power grid on the basis of registered values of indicators for the variation. This is a complex issue because the voltage changes that occur in real networks are random. Three algorithms have been proposed and their quality has been verified using the obtained values of short-term flicker index. Description of the algorithms and results analysis has been preceded by the introduction that aims at short description of selected voltage variation indices.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0006

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 69-78

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf