Object structure

Title:

Wskaźniki obszarowe oceny jakości energii elektrycznej w systemie z udziałem generacji rozproszonej

Title execution:

Area related of power quality index in power system with distributed generation

Creator:

Gubański, Adam ; Kostyła, Paweł ; Rezmer, Jacek ; Szymańda, Jarosław M.

Subject and Keywords:

system elektroenergetyczny ; systemy rozproszone ; jakość energii elektrycznej ; wskaźniki obszarowe

Abstract:

W artykule przedstawiono propozycję oceny jakości energii elektrycznej w obszarze sieci w oparciu o wskaźniki syntetyczne. Prezentowane wyniki obejmują wybrane elementy badań podstawowych dotyczących oceny jakości energii w wykorzystaniem systemu monitorowania zainstalowanego w rzeczywistej sieci dystrybucyjnej. Prace były prowadzone w oparciu o synchroniczne pomiary w systemie elektroenergetycznym współpracującym z elektrowniami wodnymi o mocach rzędu 1 MW. Monitorowano systemy wytwórcze oraz linie WN 110 kV, SN 10/20 kV, a także punkty odbiorcze nN 0,4 kV. Analizy prowadzono wykorzystując synchronicznie rejestrowane wskaźniki agregowane w zintegrowanym systemie bazodanowym. Proponowane nowe wskaźniki syntetyczne, łączące wiele różnych wskaźników lokalnych, mogą stanowić uzupełnienie systemów monitorowania jakości w sieciach z udziałem generacji rozproszonej. ; The article presents a proposal to achieve the area related of power quality index and global index in power system with distributed generation. In this paper the identification and distribution of events registered in the power stations with distributed generation are presented. The results contain selected elements of basic research on the evaluation of the energy quality monitoring system in the scattered distribution networks. The area of this research includes hydroelectric plants, each delivering power of the order of 1 MW through 110 kV high voltage and 10/20 kV medium voltage power lines, respectively, as well as a 0.4 kV low voltage end user. From the data obtained, it has been determined that it is possible to quickly identify synchronous events. The proposed global and area indices along with their two- and three-dimensional visualization, combining a number of different local indices, can supplement the analysis of disturbances in the network of intelligent systems. This form of presenting the state of the system in a given area can be helpful when making a specific decision by the switching network operator.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0005

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 57-68

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf