Object structure

Title:

Czynniki wpływające na wartości czasu trwania zwarcia określane podczas analizy sił dynamicznych w rozdzielni

Title execution:

Factors affecting short-circuit duration values being determined during analysis of dynamic forces in distribution substation

Creator:

Piechocki, Piotr ; Frąckowiak, Ryszard

Subject and Keywords:

skutki dynamiczne ; czas trwania zwarcia ; rozdzielnie najwyższych napięć ; symulacja

Abstract:

Artykuł dotyczy zagadnienia określania wartości czasu trwania zwarcia podczas obliczania skutków dynamicznych w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami giętkimi metodą statystyczno-probabilistyczną. Do realizacji zadania opracowano model symulacyjny, którego ważnym elementem jest model czasu trwania zwarcia. Wykorzystując opracowaną metodę określania wartości czasu trwania zwarcia dla potrzeb obliczeń dynamicznych sił w rozdzielniach elektroenergetycznych opartą na kryterium ryzyka, zbadano wpływ parametrów przęsła, konfiguracji EAZ oraz awaryjności wyłączników i zabezpieczeń na rezultaty prowadzonych badań. ; The paper refers to the finding of the short-circuit duration values when computing the dynamic effects in the EHV distribution substations with flexible conductors using statistical-probabilistic method. A dedicated simulation model comprising an important element i.e. a short-circuit duration model has been developed. Using the elaborated risk criterion-based method of determination of the short-circuit duration values when computing the dynamic forces in the distribution substations, the influence of the span parameters, EAZ configuration and failure rate of the circuit-breakers and protections on the results of the conducted investigations has been discussed.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0004

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 45-55

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf