Object structure

Title:

Modelowanie superkondensatorów na potrzeby współpracy z OZE

Title execution:

Supercapacitors Modeling for the Cooperation with RES

Creator:

Głuchy, Damian ; Kasprzyk, Leszek ; Tomczewski, Andrzej

Subject and Keywords:

magazyny energii ; superkondensatory ; modelowanie matematyczne ; odnawialne źródła energii

Abstract:

W pracy omówiono zagadnienie modelowania pracy superkondensatorów w kontekście ich wykorzystania jako zasobników energii w systemach współpracujących z OZE. Scharakteryzowano właściwości użytkowe superkondensatorów i porównano je z innymi technologiami magazynowania energii, stosowanymi w systemach energetyki odnawialnej. Przedstawiono modele obwodowe oraz omówiono ich cechy w zależności od obszaru zastosowań. Przedstawiono uwagi końcowe i wnioski na temat potrzeby modelowania superkondensatorów. ; The following paper discusses the problem of modeling the work of supercapacitors in the context of their use as energy storage systems cooperating with RES. Functional properties of supercapacitors were characterized and compared with other energy storage technologies, used in renewable energy systems. Furthermore, the equivalent electrical circuit model was presented and their characteristics were discussed; taking into account the area in which they were applied. Naturally, final suggestions and conclusions regarding the modeling of supercapacitors were also presented.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.89.0031

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 335-345

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf