Object structure

Title:

Statystyczna weryfikacja wyników badań elektryzacji strumieniowej cieczy izolacyjnych

Title execution:

Statistical verification of the results of streaming electrification research of insulating liquids

Creator:

Zdanowski, Maciej

Subject and Keywords:

ciecze izolacyjne ; elektryzacja strumieniowa ; układ przepływowy z rurką ; statystyka matematyczna

Abstract:

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń statystycznych mających na celu potwierdzenie, że uzyskane rezultaty badań eksperymentalnych prądu elektryzacji strumieniowej oleju izolacyjnego TRAFO EN oraz estru MIDEL 7131®, cechują się powtarzalnością przy założonym poziomie istotności α = 0,05. Serie pomiarowe wykonano przy użyciu układu przepływowego z rurką. Na otrzymanych wynikach pomiarów przeprowadzono parametryczny test istotności, oparty na analizie wariancji dla wielu średnich klasyfikacji pojedynczej. ; The paper presents the results of statistical calculations in order to confirm that the obtained results of experimental studies of streaming electrification current of TRAFO EN insulating oil and MIDEL 7131® ester, characterized by repeatability at the assumed significance α = 0.05 level. Measurement was performed using a flow system with the tube. On the results obtained measurements were performed parametric test of significance, based on the analysis of variance for many medium-sized single classification.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0002

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 21-32

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf