Object structure

Title:

System aplikacji mobilnej do bezprzewodowego monitorowania urządzeń

Title execution:

System of the Mobile Application to the Wireless Monitoring of Devices

Creator:

Pietrowski, Wojciech ; Krygier, Łukasz ; Maciejewski, Wojciech ; Górny, Konrad

Subject and Keywords:

układ czujników ; Wi-Fi ; Arduino ; system Android ; Xamarin ; aplikacja mobilna

Abstract:

W artykule zaprezentowano autorską aplikacje mobilną wraz z układem pomiarowym składającym się z czujnika temperatury oraz systemu do gromadzenia i archiwizowania danych. Opisano wykorzystaną technologię transmisji danych, cechy i możliwości platformy Arduino oraz środowisko programistyczne Xamarin. Zaprezentowano schemat działania kompletnego układu wraz z serwerem oraz bazą danych, w której gromadzone są wyniki pomiarów. Przedstawiono interfejs aplikacji mobilnej z jej dostępnymi funkcjami. ; The article presents mobile application with measuring system containing temperature sensor and data collection and archiving system including wireless data transfer technology, Arduino and Xamarin IDE. The scheme of sending and receiving data using local server and data base has been presented either. Also mobile application interface with available functionalities has been described.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.89.0025

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 271-279

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf