Object structure

Title:

Ekstrakcja właściwości z sygnałów EA dla klasyfikatorów neuronowych

Title execution:

Extraction of Feature from AE Signals for Neural Classifiers

Creator:

Mikulski, Stanisław

Subject and Keywords:

emisja akustyczna ; kurtoza ; drzewienie elektryczne

Abstract:

W poniższym artykule przedstawiono zastosowanie różnych metod analizy sygnału w celu wydobycia danych uczących sieć neuronową, której celem jest detekcja sygnałów emisji akustycznej (EA) towarzyszących zjawisku drzewienia w żywicach epoksydowych. Badane sygnały poddano m. in. analizie statystycznej poprzez wydobycie takich danych jak: kurtoza, skośność czy wariancja. Oprócz metod statystycznych zastosowano także analizę częstotliwościową oraz metody analizy związane ściśle z metodą akustyczną. Przeprowadzona została analiza każdego z branych pod uwagę parametrów pod kątem jego przydatności podczas detekcji danych. ; The following article describes random methods signal analysis used to extract learning features for neural network. Learned neural network should detect AE signals companying electrical treeing of epoxy resins. Recorded signals where analyzed with statistical features such as kurtosis and skewness. In additional to the statistical features, signal was analyzed in frequency domain and with well known AE methods.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.89.0016

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 175-185

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf