Object structure

Title:

Problemy numeryczne modelowania obwodu prądu przemiennego z obciążeniem nieliniowym

Title execution:

Numerical Problems of AC Circuit Modeling with Rectifier Bridge

Creator:

Wciślik, Mirosław ; Strząbała, Paweł

Subject and Keywords:

prostownik mostkowy ; obciążenie nieliniowe ; modelowanie ; model statyczny ; model dynamiczny

Abstract:

W pracy zaprezentowano metody modelowania obwodu AC z prostownikiem mostkowym. Przeanalizowano i zaproponowano modele takiego obciążenia przy użyciu funkcji signum z uwzględnieniem dodatkowych elementów obwodu. W metodach tych uwzględniono zastępcze parametry systemu zasilania i obciążenia prostownika. Ze względu na problemy numeryczne oraz dokładności rozwiązań, które mogą wystąpić dla modelu prostownika opisanego funkcją signum zaproponowano nowy model prostownika mostkowego. Analizy prowadzone były w systemie MATLAB/Simulink. Otrzymane wyniki zostały porównane z programem OrCAD PSpice. ; The papers deal with a modeling methods of AC circuit witch rectifier bridge. Modeling methods such load by using the signum function and including additional circuit elements have been proposed and analyzed. In the methods replacements parameters of the power supply are included. Because of the numerical problems and the solutions accuracy, which can occur for the rectifier model described by signum function new rectifier model has been proposed. The analyses were carried out in MATLAB/ Simulink. The results were compared with the program PSpice OrCAD.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.89.0015

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 163-174

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf