Object structure

Title:

Komputerowo wspomagana analiza pracy układów czwórnikowych

Title execution:

Computer–Assisted Analysis of Operating Systems Four–Pole

Creator:

Dobrzycki, Arkadiusz ; Filipiak, Michał

Subject and Keywords:

czwórniki ; modelowanie czwórnika ; zwarcia w sieciach ; dydaktyka w elektrotechnice

Abstract:

W artykule przedstawiono opracowany w środowisku Microsoft Visual Studio program komputerowy, którego zadaniem jest wspomaganie w nauczaniu. Pomoc polega na czytelnym przedstawieniu kodu programu, intuicyjnym tworzeniu analizowanych układów, podglądzie „na żywo” poszczególnych etapów obliczeń. W artykule zamieszczono uproszczony diagram UML aplikacji oraz przedstawiono przykład działania programu dla analizy stanu zwarcia w sieci elektroenergetycznej. Pokazano tworzenie modelu, wyznaczanie macierzy poszczególnych elementów, a także wyniki obliczeń w postaci graficznej – wykreślono przebieg czasowy prądu zwarciowego. ; The paper presents developed in Microsoft Visual Studio computer program, whose task is to assist in teaching. Support will be based on a clear presentation of the program code, intuitive creation of the analyzed system, previewed 'live' the various stages of the calculation. The article provides a simplified diagram UML applications and is an example of the program for the analysis of short circuit in the power network. We are creating a model, setting the array of individual elements, as well as the results in graphic form – plotted the course of time short–circuit current.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.89.0014

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 155-162

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf