Object structure

Title:

Koncepcja elektrochemicznej ochrony przed korozją rurociągów napięciową falą wędrowną

Title execution:

Conception of Electrochemical Protection of Pipelines with the Use of Voltage Travelling Wave

Creator:

Opydo, Władysław ; Twardosz, Grzegorz ; Opydo, Jadwiga

Subject and Keywords:

ochrona elektrochemiczna przed korozją ; ochrona katodowa ; ochrona anodowa ; fala napięciowa

Abstract:

Praca przedstawia koncepcję ochrony elektrochemicznej przed korozją rurociągów i kabli napięciowymi falami wędrownymi wytworzonymi w chronionej konstrukcji przez impulsowe źródło napięcia. Pojedynczy impuls napięciowy przemieszcza się w rurociągu lub opancerzeniu kabla w postaci napięciowej fali wędrownej, która po dotarciu do jego nieuziemionego końca, ulega odbiciu, nie zmieniając swojej biegunowości. Odbita część fali napięciowej dodaje się do części fali przychodzącej zwiększając tym samym polaryzację końcowej części chronionej konstrukcji. W ten sposób polaryzacja konstrukcji impulsowym źródłem napięcia stwarza możliwość zwiększenia długości odcinka chronionej konstrukcji, który może być skutecznie chroniony przed korozją przy zasilaniu ochrony z jednego źródła. ; The work presents a conception of electrochemical cathodic protection of a pipeline by means of voltage travelling waves generated by a source of repetitive voltage pulses. A single voltage pulse moves in the form of a voltage travelling wave that reaching pipeline end reflects backward without changing its polarity. The reflected part of the voltage wave superposes with the incoming one, strengthening, at the same time, polarization of the pipeline end. The above conception was verified by polarization of a steel pipeline at first with constant voltage and then with repetitive voltage pulses. Hence, pipeline polarization with repetitive voltage pulses enables increasing of the length of pipeline section that might be subject to effective electrochemical protection supplied from a single source.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.89.0013

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 147-154

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf