Object

Planned object

Title: Recenzja artykułów: „Building the competitive advantage of companies in the new economic realities”; „A comparative study of student engagement in two polish universities”; „Dojrzałość procesowa hoteli i obiektów noclegowych w Polsce - wyniki badania empirycznego”; „The financial and economic mechanizm of transpormation in agriculture in Hainan province (PRC)”; „Model uniwersalnego postrzegania otoczenia współecznesnej organizacji gospodarującej”; „Risk in technology entrepreneurship development”; „Skuteczność specjalnych stref ekonomicznych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie

Creator:

Cabała, Paweł

Object type:

recenzja

Publication date:

2018.04.30

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information