Object structure

Title:

Expert and clustering method of quality evaluation of working conditions

Title execution:

Metoda ekspercko-klastrowa oceny jakości warunków pracy

Creator:

Mierzwiak, Rafał

Subject and Keywords:

jakość ; warunki pracy ; teoria systemów szarych ; quality ; working conditions ; grey systems theory

Abstract:

The aim of the article is to present the author’s original method for evaluating the quality of working conditions. The concept of the method is based on the use of expert assessment and applying a classification algorithm deriving from grey systems theory. At the theoretical level, the elaborated method draws on the praxeological approach to work as a specific activity, as well as on the qualitative approach. ; Celem artykułu jest przentacja autorskiej metody oceny jakości warunków pracy. Koncepcja metody oparta jest na wykorzystaniu oszacowania eksperckiego oraz zastosowaniu algorytmu klasyfikacyjnego wywodzacego się z teorii systemów szarych. Opracowana metoda na płaszczyźnie teoretycznym odwołuje się do prakseologicznego ujęcia pracy jako specyficznego działania oraz do podejścia jakościowgo w ujęciu kwalitologicznym.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.070.09

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 127-137

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf