Object structure

Title:

The application of value network analysis at an ICT company – case study

Title execution:

Zastosowanie analizy sieci wartości w firmie sektora ICT – case study

Creator:

Kubiak, Krzysztof

Subject and Keywords:

analiza sieci wartości ; sektor ICT ; organizacja sieciowa ; value network analysis ; ICT sector ; network organization

Abstract:

The article presents a research method, which is the analysis of a value network and its practical applicability in the implementation of a project by an ICT company. In such companies the space for implemented measures is not only determined by technical infrastructure, but also by the resources of knowledge and skills to commercialize information. The dominance of these resources results in a search for other deductive methods to analyze modern enterprises. ; Artykuł przybliża metodę badawczą, jaką jest analiza sieci wartości i jej praktyczne możliwości zastosowania przy realizacji wybranego projektu w firmie sektora ICT. W firmach tych przestrzeń realizowanych działań nie jest wyłącznie wyznaczona przez infrastrukturę techniczną, lecz zasoby wiedzy oraz umiejętności komercjalizacji informacji. Dominacja tych zasobów sprawia, że coraz częściej poszukuje się innych metod szczególnie dedukcyjnych do analizy współczesnych przedsiębiorstw.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.070.06

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 89-99

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf