Object structure

Title:

Grey approach for automobile dealer evaluation based on "Internet plus automotive aftermarket"

Title execution:

Podejście szarych systemów do oceny dilera samochodów na podstawie "Internet plus automotive aftermarket"

Creator:

Jiangui, Xin ; Naiming, Xie

Subject and Keywords:

teoria szarego systemu ; szare podejmowanie decyzji ; ocena dilera samochodowego ; rynek wtórny samochodów ; Grey System Theory ; grey decision-making ; automobile dealer evaluation ; automotive aftermarket

Abstract:

Under the globalization background, automobile manufacturers are now exploring an effective management strategy to face the demands of uncertainty and violent market competition. To improve competitiveness, automobile manufacturers must choose competitive dealers. This paper aims to study a new evaluation approach by combining grey evaluation model with a multiple indexes evaluation system. The algorithm steps of the proposed method are summarized. And a Chinese case of automobile dealer selection is included for demonstrating the process of the approach. Results show that the approach is effective and helpful in choosing competitive dealers. ; W świetle globalizacji, producenci pojazdów sprawdzają skuteczną strategię zarządzania adekwatną do niepewności popytu i brutalnej konkurencji na rynku. Aby zwiększyć konkurencyjność, producenci pojazdów są zmuszeni wybierać konkurencyjnych dealerów. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie nowego podejścia do oceny przez połączenie szarych systemów systemem oceny wieloindeksowej. Zaprezentowano kolejne kroki algorytmu zaproponowanej metody. Na potrzeby przedstawienia procesu nowego podejścia wykorzystano przypadek wyboru dealerów samochodowych w Chinach. Wyniki pokazują, że podejście jest skuteczne i pomocne w wyborze konkurencyjnych dealerów.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.070.05

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 69-87

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf