Object structure

Title:

Opakowania w branży FMCG a ekologia

Title execution:

Packaging in FMCG sector and ecology

Creator:

Pezała, Anna ; Truszczyński, Mateusz

Subject and Keywords:

FMCG ; opakowania ; ekologia ; tworzywa sztuczne ; zrównoważony rozwój ; packaging ; ecology ; synthetic materials ; sustainable development

Abstract:

Obecnie na rynku mamy dostęp do wielu materiałów opakowaniowych, a znaczną część z nich stanowią te z tworzyw sztucznych. Mimo powszechnej opinii o ich szkodliwości warto zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania ich do optymalizacji procesów transportowych, przedłużenia przydatności produktów do spożycia czy zmniejszenie zużycia energii podczas ich produkcji. Zminimalizowanie negatywnego wpływu procesu transportowego i magazynowego na jakość produktów oraz zoptymalizowanie procesu utylizacji jest możliwe dzięki zastosowaniu opakowań inteligentnych, opakowań jadalnych czy z tworzywa sztucznego, a także innowacyjnych rozwiązań w paletyzacji. ; Nowadays there is access to lots of packaging materials of which a considerable proportion are plastic ones. Despite the general negative opinion about this type of packaging, it is worth noting that using them enables optimizing transport processes, extending the suitability of the products for consumption and lowering energy consumption during production. Minimizing the negative impact of the transport and storage processes on the quality of product and optimization of the recycling processes is possible through the use of intelligent packaging, edible packaging or plastic as well as innovative solutions for palletizing.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.071.17

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 191-202

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf