Object structure

Title:

Usługi faktoringowe w kontekście zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwach

Title execution:

Factoring services in the context of financial liquidity management in enterprises

Creator:

Florek, Irmina

Subject and Keywords:

faktoring ; zarządzanie płynnością finansową ; factoring ; financial liquidity management

Abstract:

Faktoring jako usługa przeznaczona dla przedsiębiorstw posiadających nieprzeterminowane wierzytelności z tytułu towarów i usług wpływa na wiele aspektów działalności przedsiębiorstwa. Zarządzanie płynnością jest ważnym elementem w dążeniu jednostki do założonego celu i w jej strategii. Instrument, jakim jest faktoring, poprzez duży wybór oferowanych usług wspiera sprawniejszą i efektywniejszą działalność przedsiębiorstwa, zasilając podmiot w kapitał bądź monitorując spłatę należności. W artykule przedstawiono funkcjonowanie faktoringu, jego charakterystykę oraz rozwój w Polsce i na świecie. Po przedstawieniu usługi określono związek między wykorzystaniem faktoringu a zarządzaniem płynnością finansową. ; Factoring, as a service for enterprises with unexpired claims for goods and services, affects many aspects of activity of a company. Liquidity management is an important element for the enterprise in moving towards its purpose and strategy. The factoring instrument, through the range of offered options, supports a more efficient and more effective activity of the enterprise, supplying the entity with capital or monitoring the repayment of debts. This article will describe the functioning of factoring, its character and development in Poland and in the world. After introducing the service, the connection between using factoring and financial liquidity management will be determined.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.071.12

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 127-136

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf