Object structure

Title:

Badanie, projektowanie, wdrażanie i doskonalenie Systemu Zawodowcy wspomagającego zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwach

Title execution:

Research, design, implementation and development of the System for Professional platform supporting competence management in enterprises

Creator:

Szafrański, Maciej

Subject and Keywords:

kompetencje ; badania ; projektowanie ; wdrażanie ; system ; competences ; research ; design ; implementation

Abstract:

Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązania dla przedsiębiorstw, wspomagającego zarządzanie kompetencjami. W artykule skupiono się na aspekcie związanym z organizacją prac w zakresie badań, projektowania, wdrażania i doskonalenia (rozwoju) systemu informatycznego System Zawodowcy. Prezentację sześcioletnich prac poprzedzono syntetycznym przybliżeniem problematyki zarządzania kompetencjami. Artykuł jest adresowany do zespołów projektowych, w skład których wchodzą pracownicy naukowi, a dodatkowo do przedstawicieli przedsiębiorstw, zwłaszcza z działów HR. System Zawodowcy (SZ), jako innowacyjne rozwiązanie metodyczne, organizacyjne i systemowe, stanowi przykład efektu działań badawczo-rozwojowych. Może być przykładem dobrych praktyk do wykorzystania przez naukowców, których celem jest nie tylko prowadzenie badań naukowych, ale również wypracowywanie rozwiązań, które mogą być wykorzystywane w praktyce. ; The aim of this article is to present a solution for entrepreneurs, which supports the management of competences. It is focused on aspects of work organization in the fields of research, design, implementation and development of an IT system – System for Professionals. A summary of six years of work is preceded by a synthetic presentation of competence management issues. This article is directed at project teams, which consist of researchers, and at entrepreneur representatives, especially from HR departments. System for Professionals, an innovative, methodical, organizational and systemic solution is an example of a result of research and development activities. It serves as an example of good practices, which can be used by researchers whose aim is not only to conduct scientific research, but also to create solutions which can be used in practice.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.071.07

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 75-86

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf