Object structure

Title:

Metodyczne przesłanki ergonomicznej oceny użyteczności i funkcjonalności platformy internetowej System Zawodowcy

Title execution:

The methodological premises of an ergonomic assesment of utility and functionality of the "Zawodowcy" internet platform

Creator:

Pacholski, Leszek ; Kałkowska, Joanna

Subject and Keywords:

internet ; ergonomia ; logika rozmyta ; ergonomics ; fuzzy logic

Abstract:

W artykule zaprezentowano przesłanki metodycznej koncepcji ergonomicznego narzędzia diagnostycznego umożliwiającego ocenę użyteczności oraz możliwych funkcjonalności konkretnej platformy internetowej. Ocena ta ma umożliwiać doskonalenie funkcjonowania układu, w którym z jednej strony występują użytkownicy tej platformy, z drugiej natomiast twór techniki w postaci internetowej aplikacji informatycznej. Propozycja metody ma charakter jakościowo-heurystyczny i obejmuje siedem konkretnych kryteriów oceny. Autorzy sugerują wykorzystanie jednego z dwóch wariantów szczegółowego (opartego na zestawie pytań kontrolnych typu check-list) arkusza jego oceny: szacowania punktowego z uśrednianiem lub zastosowania logiki rozmytej w celu określania ocen grupowych i oceny całościowej. ; The paper presents the methodological premises of an ergonomic diagnostic tool which assesses the utility as well as functionality of a particular internet platform. This assessment is supposed to enable the improved functioning of the system which involves, on the one hand, the platform users, and on the other hand, some internet application technologies. The proposed method has a qualitative-heuristic character and involves seven assessment criteria. The authors suggest using one of the two detailed alternatives (based on a check-list) of assessment: point estimation of the mean or application of fuzzy logic for determining group and comprehensive evaluations.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.071.05

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 53-61

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf