Object structure

Title:

Elastyczne zarządzanie kompetencjami w Systemie Zawodowcy

Title execution:

Flexible management of competencies in System Professionals

Creator:

Goliński, Marek

Subject and Keywords:

kompetencje ; zarządzanie kompetencjami ; elastyczność ; competencies ; competency management ; flexibility

Abstract:

W artykule poruszono problematykę zarządzania kompetencjami zawodowymi, uwzględniając zmieniające się dynamicznie potrzeby przedsiębiorstwa w tym zakresie. Optymalizując dobór kompetencji swoich pracowników, przedsiębiorstwo może dokonać zarówno analizy zasobów wewnętrznych, jak i zewnętrznych – rynku pracy. Zarządzanie personelem w sytuacji dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku i konieczności utrzymania przewagi konkurencyjnej wymusza na organizacjach konieczność elastycznego reagowania na zmiany. Praktycznym narzędziem, które można do tego wykorzystać, jest System Zawodowcy. ; The paper describes the issue of managing professional competencies in view of the dynamically changing needs of an enterprise. Optimisation of the choice of employee competencies allows a business to analyse both the internal and external resources of the labour market. Staff management in an environment of dynamically changing market needs and maintaining competitive advantage forces businesses to react to changes flexibly. System Professionals is a practical tool that may be used with this aim in mind.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.071.01

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 5-15

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf