Object structure

Title:

Kolejowe połączenia dziesieciu największych miast Polski z Warszawą

Title execution:

Railway connections of the 10 largest Polish cities with Warsaw

Creator:

Pawłowski, Michał

Subject and Keywords:

połączenia kolejowe ; infrastruktura kolejowa w Polsce ; główne polskie miasta ; konkurencyjność kolei ; sieć linii kolejowych

Abstract:

Bazując na istniejącej sieci linii kolejowych w Polsce przeanalizowano połączenia dziesięciu największych miast Polski z Warszawą oraz ich konkurencyjność w odniesieniu do indywidualnego transportu samochodowego. Wykazano, że relacje: Bydgoszcz - Warszawa i Wrocław - Warszawa wymagają działań inwestycyjnych. Wyniki analizy mogą być przydatne w opracowaniu krajowego kolejowego programu budowlanego. ; Based on the existing railway network in Poland this article examines connections of the 10 largest Polish cities with Warsaw and their competitive with individual transport. It has been proved that the connections: Bydgoszcz - Warsaw and Wroclaw - Warsaw require investment activities. The analysis results can be useful in the development of the national railway construction programme.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2016.22.08

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 105-116

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf