Object structure

Title:

Position determination of the national reference ellipsoid of Ukraine for the results of GNSS observations

Title execution:

Wyznaczenie położenia ukraińskiej narodowej elipsoidy odniesienia w wyniku obserwacji GNSS

Creator:

Pylypiuk, Roman ; Burak, Konstantyn ; Pylypiuk, Rostyslaw ; Grytsyuk, Tatjana ; Kovtun, Vitaliy ; Turyanytsya, Mychajlo

Subject and Keywords:

układ współrzędnych ; współrzędne geocentryczne GPS ; GNSS system ; kąty Eulera

Abstract:

Reviewed the methodology of the study of the relative placement of the all-earth geocentric coordinate systems ITRS/ITRF 2000 and IAG reference frame coordinate system USK - 2000 based on processing observations at permanent stations GNSS stations and the developed algorithm. Based on the results it is possible to do the following conclusions: reference coordinate axes of the coordinate system USK-2000 and geocentric coordinate system WGS-84 is almost parallel to each other; maximum deviation occurs by Euler angle ra, that describing the rotation of axes about the axis z; represented data suggest that the network of permanent stations, created by the company «System Solution», can be successfully used to stability investigation of Ukraine reference coordinate system, and the algorithm of this research is effective. ; Przedstawiono metodologię powiązania globalnego geocentrycznego układu współrzędnych ITRS/ITRF 2000 z układem współrzędnych odniesienia USK-2000 opartą na przetwarzaniu obserwacji GNSS pochodzących ze stacji permanentnych, według opracowanego autorskiego algorytmu. Uzyskane wyniki pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski: osie układu współrzędnych odniesienia USK - 2000 i odpowiednie osie geocentrycznego układu współrzędnych WGS - 84, w zasadzie są równoległe do siebie; maksymalna zmiana występuje dla kąta Eulera ω , który charakteryzuje obrót układu współrzędnych wokół osi Z. Na podstawie obserwacji pochodzących ze stacji permanentnych firmy „System Solutions”, wykazano, że ich wyniki mogą z powodzeniem służyć do badania układu współrzędnych odniesienia Ukrainy, a opracowany algorytm daje pozytywne wyniki.Słowa kluczowe

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

czasopismo

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2016.22.05

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 63-70

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf