Object structure

Title:

Rebuilding track layouts on a single-track railway line to accommodate increased traffic volume

Title execution:

Przebudowa układów torowych w celu dostosowania jednotorowej linii kolejowej do zwiększonego obciążenia ruchem

Creator:

Kosicki, Damian ; Kaczmarek, Miłosz

Subject and Keywords:

monorail lines ; signaling ; rolling stock ; railway infrastructure ; optimization methods ; linie jednotorowe ; sterowanie ruchem kolejowym ; tabor kolejowy ; infrastruktura kolejowa ; metoda optymalizacyjna

Abstract:

This paper discusses the use of optimization methods in planning the location and layout of passing sidings on a single-track railway line to accommodate increased traffic load. A simple optimization model is presented and a means for taking into account the characteristics of the track layout within the constraints of the model are presented. Based on an analysis of the Poznań Wschód-Wągrowiec section of railway line no. 356, the practical applicability of this method for adapting infrastructure to traffic needs is demonstrated. ; Artykuł prezentuje wykorzystanie metody optymalizacyjnej do projektowania lokalizacji i układu mijanek na linii jednotorowej w celu jej dostosowania do obciążenia ruchem pociągów. Zaprezentowano model optymalizacyjny i pokazano sposób uwzględnienia w ograniczeniach modelu charakterystyk układu torowego. Na przykładzie prostych analiz linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód -Wągrowiec wykazano możliwość praktycznego wykorzystania metody do przystosowania infrastruktury do potrzeb ruchowych.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2016.22.02

Language:

eng ; pol

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 23-33

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf