Object structure

Title:

Dynamic analysis of CWR track work on one- and two-parameter elastic foundation

Title execution:

Dynamiczna analiza pracy bezstykowego toru kolejowego na sprężystym podłożu jedno- i dwuparametrowym

Creator:

Bednarek, Włodzimierz Andrzej

Subject and Keywords:

contactless railway track ; dynamic stability ; train ; bezstykowy tor kolejowy ; stateczność dynamiczna ; pociąg

Abstract:

In the paper a dynamical analysis of the deflection of CWR track resting on one- and two-parameter is shown. This problem is considered in the subject matter of railroads literature [1, 7, 11, 17, 19-27]. A model of railway track on foundation without damping and calculation model with damping is analyzed. For one- and two-parameter foundation an appropriate calculation examples, reflecting an influence of velocity, damping, foun-dation parameters and track strength parameters changes are enclosed. The paper has got also a review character, shows the formulas form on calculation of essential parameters for calculation of dynamic railway track deflections. ; W pracy przedstawiono analizę dynamicznych ugięć bezstykowego toru kolejowego spoczywającego na podłożu jedno- i dwuparametrowym, rozpatrywaną w literaturze z zakresu dróg kolejowych [1, 7, 11, 17, 19-27]. Przeanalizowano model toru na podłożu bez tłumienia oraz model obliczeniowy z uwzględnieniem tłumienia. Dla podłoża jedno- i dwuparametrowego zamieszczono stosowne przykłady obliczeniowe, obrazujące wpływ zmian prędkości, tłumienia i parametrów podłoża oraz parametrów wytrzymałościowych toru. Praca posiada także charakter przeglądowy, prezentuje postać wzorów na obliczanie niezbędnych parametrów do obliczeń dynamicznych ugięć toru kolejowego.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2016.22.01

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 7-22

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf