Object structure

Title:

Translacja potrzeb człowieka na konstrukcję wózka inwalidzkiego

Title execution:

Functional translation of user needs into wheelchair design

Creator:

Sydor, Maciej ; Zabłocki, Marek ; Torzyński, Dariusz

Subject and Keywords:

osoba z niepełnosprawnością ; wózek inwalidzki ; funkcje wózka inwalidzkiego ; projektowanie ; modułowość ; unifikacja struktury wyrobu ; a person with a disability ; wheelchair ; wheelchair functions ; design ; modularity ; product structure unification

Abstract:

W pracy przedstawiono metodyczne podejście do rozwiązania problemu projektowania wózka inwalidzkiego spełniającego więcej potrzeb niż zazwyczaj. Zdekomponowano zadanie projektowe. Zbudowano hierarchię funkcji oraz podano wymagania podstawowe i dodatkowe dla wózka inwalidzkiego. Przedstawiono dwa koncepcyjne warianty rozwiązania zadania projektowego. ; The paper presents a methodical approach to solving the problem of designing a wheelchair that meets more than the usual needs of users. The design task was decomposed. A hierarchy of functions was built and the basic and additional requirements for a wheelchair were presented. In the paper, two conceptual variants of solutions to the design task are presented.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.072.16

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 213-228

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf