Object structure

Title:

Modele i narzędzia procesu komunikowania organizacyjnego wewnątrz przedsiębiorstwa

Title execution:

Models and tools of the organizational communication process within the enterprise

Creator:

Siemieniak, Maciej

Subject and Keywords:

komunikowanie ; modele systemów komunikowania ; diagram procesu ; schemat blokowy ; communication ; models of communication systems ; process diagram

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest diagram procesu wprowadzania danych do systemu IT jako narzędzie usprawniające proces komunikowania wewnątrz przedsiębiorstwa. Badania o charakterze obserwacyjnym, przeprowadzone w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa produkującego elementy maszyn, dostarczyły wiedzy na temat jakości przekazywania informacji pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi wewnątrz firmy, a jednocześnie pomiędzy użytkownikami systemu IT, stąd koncepcja zastosowania diagramu jako narzędzia organizatorskiego w procesie wprowadzania danych. W celu właściwego rozumienia zagadnienia, zaprezentowano istotę procesu komunikowania organizacyjnego i podstawowe modele komunikowania w przedsiębiorstwie, jak również właściwości diagramu i celowość jego wykorzystania. ; The subject of the paper is a process diagram of data input to an IT system, as a tool to improve the communication process inside an enterprise. Observational research, conducted under real conditions in a company producing machine parts, provided knowledge about the quality of communication between various organizational units within the enterprise and between the IT system users, hence the concept of using the diagram as an organizational tool in the data input process. For a correct understanding of the issue, the essence of the organizational communication process and basic communication models inside the enterprise are presented, as well as the diagram’s properties and expedience of its utilization.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.072.15

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 199-212

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf