Object structure

Title:

Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych – studium przypadku

Title execution:

Design and modeling of business processes – a case study

Creator:

Jurga, Aleksander ; Rychlik, Juliusz

Subject and Keywords:

projektowanie procesów biznesowych ; narzędzia IT wspomagające modelowanie procesów ; mapowanie procesów ; notacje modelowania procesów biznesowych ; business process design ; IT tools to support process modeling process ; mapping ; business process modeling notation

Abstract:

Projektowanie procesów wpisuje się w nurt funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Praktyka wykazuje, że analiza procesów biznesowych i ich modelowanie wpływają na efektywność działania całego przedsiębiorstwa. W artykule poruszono niektóre aspekty modelowania procesów biznesowych, w tym m.in.: etapy modelowania procesów, podstawowe wymagania związane z modelowaniem procesów, mapowanie procesów oraz narzędzia IT wspomagające projektowanie procesów biznesowych. Studium przypadku służy zaprezentowaniu szczegółowych modeli zaprojektowanych procesów biznesowych. ; Process design fits in the current functioning of modern enterprises. Practice shows that the analysis of business processes and their modeling has an effect on the efficiency of the entire enterprise. The paper discusses some aspects of business process modeling including, among others, stages of process modeling, the basic requirements for process modeling, process mapping and IT tools supporting the design of business processes. The case study presents detailed models of designed business processes.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.072.06

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 73-88

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf