Object structure

Title:

Wybrane problemy oceny niezawodnościowej procesów produkcyjnych

Title execution:

Selected issues in production process reliability assessment

Creator:

Chlebus, Maciej ; Werbińska-Wojciechowska, Sylwia

Subject and Keywords:

proces produkcyjny ; ocena niezawodnościowa ; studium przypadku ; production process ; reliability assessment ; case study

Abstract:

W artykule autorzy skupili się na problemie oceny niezawodnościowej procesów produkcyjnych. Analizy niezawodności procesów produkcyjnych wymagają uwzględnienia wielu różnych czynników oraz uwarunkowań. W związku z tym, opierając się na opracowanej wielowymiarowej definicji niezawodności procesu produkcyjnego, przedstawiono przegląd literatury z obszaru inżynierii niezawodności systemów produkcyjnych. Następnie na podstawie studium przypadku wskazano możliwości implementacji opracowanego podejścia. Pracę kończy podsumowanie oraz wskazanie dalszych kierunków prac badawczych. ; In the paper, the authors focus on the problem of reliable performance of production processes. Reliability analyses of production systems involve considering many different factors and requirements. Therefore, based on the authors’ developed multidimensional definition of production process reliability, a brief literature review in reliability engineering of production systems is provided. Next, a short case study indicates the implementation possibilities of the developed approach. The work ends with a summary and directions for further research.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.072.01

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 5-18

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf