Object structure

Title:

Europejski system wskaźników zrównoważonego zarządzania turystyką a publiczne zarządzanie turystyką w aglomeracji poznańskiej

Title execution:

European tourism indicators system and public tourism management in Poznan urban agglomeration

Creator:

Królikowska-Tomczak, Anna

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; zarządzanie turystyką ; sustainable development ; tourism management

Abstract:

W artykule przedstawiono strukturę ETIS (European Tourism Indicators System) wraz z filozofią jego wdrażania oraz proponowanym przez Komisję Europejską instrumentarium umożliwiającym monitorowanie rozwoju turystyki w kontekście zrównoważonego rozwoju. Rozważania dotyczą również strategicznego zarządzania turystyką na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitarnego i jego spójności z ETIS. Główny problem badawczy stanowi próba oceny zbieżności koncepcji ETIS oraz funkcjonującego w aglomeracji poznańskiej systemu strategicznego zarządzania turystyką, a także ewentualnych możliwości wdrażania proponowanego przez Komisję Europejską schematu monitorowania zrównoważonego rozwoju w tej dziedzinie. ; The article presents the idea and the structure of the European Tourism Indicators System, as well as the philosophy of its implementation and tools proposed by the European Commission that enable monitoring tourism development in the context of sustainability. Strategic tourism management in Poznan urban agglomeration and its conformity with the European Tourism Indicators System was analyzed. The main research problem is the evaluation of the identity of the ETIS concept and Poznan’s tourism management system, as well as the explosion of possibilities of introducing ETIS in Poznan urban agglomeration, serving the monitoring of sustainable tourism development in cities.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.073.09

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 161-177

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf