Object structure

Title:

E-governance in providing public services in Estonia: a case study

Title execution:

E-zarządzanie w świadczeniu usług publicznych studium przypadku: Estonia

Creator:

Roots, Lehte

Subject and Keywords:

e-governance ; Estonia ; modernizacja usług publicznych ; Estoński Zarząd Dróg Publicznych ; e-usługi ; public service modernization ; Estonian Road Administration ; e-service

Abstract:

In current public administration, technology and internet solutions are playing a more important role in increasing efficiency and reducing costs. This article’s aim is explaining and analysing the Estonian model of e-governance providing services to citizens via different electronic solutions. The example of the Estonian Road Administration bureau is used to illustrate the possible ways of improving public service accessibility and making the service faster and accessible from different parts of the country without a need to appear in person in the office. First the development of Estonian e-service is described and analysed, the different stages of development are discussed and theoretical aspects are evaluated. The research results led to the conclusion that the success of the public service does not depend only on the proposed solutions, but also on the availability of information to the potential users - the citizens. The e-service has to be easily accessible, useful to the user and easy to use, if these elements are already envisaged in the development stage the service can also achieve the other objectives – efficiency and cost benefits. ; W obecnej administracji publicznej technologia i rozwiązania internetowe odgrywają rosnącą rolę w dążeniu do zwiększenia efektywności i ograniczenia kosztów. W artykule wyjaśniono i poddano analizie estoński model e-zarządzania w świadczeniu usług dla obywateli z wykorzystaniem różnych rozwiązań elektronicznych. Na przykładzie biura Estońskiego Zarządu Dróg przedstawiono różne sposoby poprawy szybkości i dostępności usług w różnych częściach kraju bez potrzeby fizycznego pojawienia się w urzędzie. W pierwszej kolejności opisano rozwój estońskich e-usług, omówiono stopnie ich rozwoju i oceniono aspekty teoretyczne. Rezultaty badań prowadzą do wniosku, że sukces usług publicznych zależy nie tylko od zaproponowanych rozwiązań, lecz także od dostępności informacji dla potencjalnych użytkowników – obywateli. Usługa elektroniczna musi być łatwo dostępna, przydatna dla użytkownika i łatwa w użyciu. Jeśli te elementy zostaną uwzględnione już w fazie rozwoju usługi, możliwe jest osiąganie także innych celów w zakresie efektywności i kosztów.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.073.05

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 77-93

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf